VÅRT ARBETSSÄTT

Tillsammans med kunden ser vi över behovet av marknadsundersökning och vad som kan bevisas med en sådan undersökning. Det vi inledningsvis tittar på är bl.a.:
• syftet med undersökningen
• vem undersökningen riktar sig till
• undersökningens omfattning

Med detta som bakgrund föreslår vi en målgrupp för undersökningen samt en metod för att nå just denna del av marknaden utifrån såväl kostnader som effektivitet. Olika länder uppvisar olika karakteristika vad gäller vald metod.

De huvudsakliga insamlingsmetoderna vi använder oss av är:

• telefonintervjuer
• webbaserade undersökningar
• påstana intervjuer

Självklart följer vi de riktlinjer som ställts upp för var och en av metoderna av Esomar och ICC. Läs mer.