INARBETNING / KÄNNEDOM

En marknadsundersökning med inriktning mot inarbetning är avsedd att visa hur pass väl inarbetat och känt ett varumärke är för en viss vara eller tjänst.
Det finns fyra huvudsakliga anledningar till att göra en marknadsundersökning med syfte att fastställa hur etablerat ett varumärke är:

  • Ett kännetecken som i sig inte anses ha tillräck­lig särskiljningsförmåga för att registreras, kan genom användning anses ha förvärvat särskiljningsförmåga.
  • Har du ett oregistrerat varumärke som det begås intrång i? För ensamrätt till märket krävs att det är inarbetat, alltså att det uppfattas som ett varumärke och att det är tillräckligt känt.
  • När du vill ha en ensamrätt som omfattar mer än den aktuella registreringen för varumärket gör.
  • För att kunna åberopa marknadsrättsligt skydd mot vilseledande eller renommésnyltning, måste man bevisa att ens kännetecken är känt och uppfattas som ett varumärke (en varumärkesregistrering fyller ingen bevisfunktion i Patent- och marknadsdomstolen).