MARKNADSUNDERSÖKNINGAR

Brand Eye Research har alltsedan starten 1990 inriktat sig på det som övergripande kallas för juridiska marknadsundersökningar. Dessa undersökningar används ofta i administrativ och allmän domstol samt Patent- och marknadsdomstolarna och är en viktig del av bevisningen och argumentationen. Detta ställer särskilda krav på oss som undersökningsföretag, inte bara vad gäller undersökningens kvalitet, reliabilitet och validitet, utan även på att vi noggrant följer domstolarnas syn på marknadsundersökningar över tiden. Vad som krävs i grad av inarbetning av ett varumärke för att kunna visa inarbetning och på så vis få till en registrering i administrativ domstol är en sådan fråga.

Vi erbjuder olika typer av marknadsundersökningar för den som arbetar med juridiska varumärkesfrågor. De huvudsakliga typerna av juridiska marknadsundersökningar vi erbjuder är Inarbetnings- och KännedomsundersökningFörväxlingsundersökning,  samt användningsundersökningen In-use / Common Law.