FÖRVÄXLING / SNYLTNING

Vid intrångstvister, invändningar mot registreringar samt vid marknadsrättsliga vilseledanden/renommésnyltning, kan det bli frågan om att påvisa förväxlingsrisk mellan varumärkena. En viktig del i sådan bevisning är hur omsättningskretsen uppfattar varumärkena, sk direkt bevisning. 

Vid tvister om snyltning (dra otillbörlig fördel) enligt varumärkeslagen samt marknadsrättslig renommésnyltning, räcker en vagare koppling än vid förväxlingsrisk. Även i dessa fall kan en förväxlingsundersökning vara till hjälp.