Alltsedan starten 1990 har Brand Eye sysslat med marknadsundersökningar av juridisk karaktär. Vi har en gedigen kunskap och erfarenhet kring de speciella omständigheter en undersökning av ett varumärke kräver.

Den juridiska marknadsundersökningen syftar till att kunna användas som bevisning i en tvist eller ett ärende och vi följer löpande utvecklingen i de allmänna och administrativa domstolarna samt Marknadsdomstolen, vad gäller kraven på marknadsundersökningar som bevisning.

Brand Eye har förutom marknadsundersökningar även en förlagsverksamhet med bl.a. två branschtidningar, BRANDNEWS och PATENTEYE, som båda riktar sig till professionella inom sitt respektive område varumärken och patent.