OM BRAND EYE

Alltsedan starten 1990 har Brand Eye sysslat med marknadsundersökningar av juridisk karaktär. Vi har en gedigen kunskap och erfarenhet kring de speciella omständigheter en undersökning av ett varumärke kräver.

Den juridiska marknadsundersökningen syftar till att kunna användas som bevisning i en tvist eller ett ärende och vi följer löpande utvecklingen i de allmänna och administrativa domstolarna samt Marknadsdomstolen, vad gäller kraven på marknadsundersökningar som bevisning.